یک عسکر اجیر در خاص ارزگان توسط دراگانوف از پا در آمد

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۹ بجه ، در منطقۀ قلعه خور ولسولی خاص ارزگان ، یک عسکر اجیر هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و جابجا بهلاکت رسیده است . ۲۰۱۶/۳/۳۱

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۹ بجه ، در منطقۀ قلعه خور ولسولی خاص ارزگان ، یک عسکر اجیر هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و جابجا بهلاکت رسیده است .

۲۰۱۶/۳/۳۱