یک صاحب منصب بهمراه محافظش در شهر قندهار بقتل رسید

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۱۱ ظهر، در منطقۀ توپخانه در حوزۀ امنیتی اول شهر قندهار، یک تن صاحب منصب پولیس اجیر بهمراه محافظش در حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده است . از افراد مذکور یک قبضه تفنگچه و ۲ تلفن مبایل بغنیمت مجاهدین در آمده است […]

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۱۱ ظهر، در منطقۀ توپخانه در حوزۀ امنیتی اول شهر قندهار، یک تن صاحب منصب پولیس اجیر بهمراه محافظش در حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده است .

از افراد مذکور یک قبضه تفنگچه و ۲ تلفن مبایل بغنیمت مجاهدین در آمده است .

قابل یاد آوری است که حوالی ۶ روز قبل، محافظ شخصی قومندان عبدالرازق ( فضلی احمد ) نیز در حملۀ مجاهدین کشته شده بود و یک قبضه تفنگچه از او بغنیمت مجاهدین در آمده بود .

قابل ذکرست که حملات چریکی در شهر قندهار ایجاد رعب و وحشت زیادی در دل دشمن کرده است تا جایی که بر سر هر چوک و کوچه امنیت را گرفته اند اما با وجود آن مجاهدین اهداف شان را بخوبی شکار می کنند .

۲۰۱۶/۸/۳۱