یک رینجر در سیدآباد نابود گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک عراده رینجر عساکر مزدور را درمنطقه زرنی مربوطات شیخ اباد ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ بوسیله ماین نابود ساختند. انفجار ساعت ۵ عصر امروزصورت گرفت ودر انفجار شمار زیاد عساکر دشمن نیز کشته وزخمی شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک عراده رینجر عساکر مزدور را درمنطقه زرنی مربوطات شیخ اباد ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ بوسیله ماین نابود ساختند.

انفجار ساعت ۵ عصر امروزصورت گرفت ودر انفجار شمار زیاد عساکر دشمن نیز کشته وزخمی شدند.