یک رینجر درمرکز خوست نابود، ۴ کارمند جاسوسی دشمن دران کشته شدند

به اساس خبر، یک رینجر کارمندان به اصطلاح امنیت ملی درمنطقه خونی خور مربوطات مرکزولایت خوست شکار ماین گردید. انفجار ساعت ۹ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، رینجر نابود گردید و۴ کارمند امنیت دران جابجا کشته شدند.

به اساس خبر، یک رینجر کارمندان به اصطلاح امنیت ملی درمنطقه خونی خور مربوطات مرکزولایت خوست شکار ماین گردید.

انفجار ساعت ۹ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، رینجر نابود گردید و۴ کارمند امنیت دران جابجا کشته شدند.