یک تن از اجیران در خاص ارزگان زخمی شد

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که عصر روزگذشته حوالی ساعت ۵ بجه ، در منطقۀ شیخی ولسوالی خاص ارزگان ، یک تن پولیس اجیر در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی  بشدت زخمی شده است ۲۰۱۶/۵/۸

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که عصر روزگذشته حوالی ساعت ۵ بجه ، در منطقۀ شیخی ولسوالی خاص ارزگان ، یک تن پولیس اجیر در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی  بشدت زخمی شده است

۲۰۱۶/۵/۸