یک تن اربکی در مرکز غزنی به مجاهدین پیوست

به اساس خبر، یک تن اربکی در مرکز ولایت غزنی به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد اربکی یاد شده سمیع الله فرزند داد محمد باشنده قیه مشکی ولسوالی قره باغ میباشد که درپوسته شاغولی درمرکز این ولایت فعالیت داشت وبعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته به مجاهدین پیوست.

به اساس خبر، یک تن اربکی در مرکز ولایت غزنی به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد

اربکی یاد شده سمیع الله فرزند داد محمد باشنده قیه مشکی ولسوالی قره باغ میباشد که درپوسته شاغولی درمرکز این ولایت فعالیت داشت وبعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته به مجاهدین پیوست.