یک تن اربکی در غازی اباد زخمی گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ملیشه های اربکی در منطقه گنه گوهی ولسوالی غازی اباد حمله کردند. حمله دیروزصورت گرفت ویک تن اربکی مرگبار زخمی گردید.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ملیشه های اربکی در منطقه گنه گوهی ولسوالی غازی اباد حمله کردند.
حمله دیروزصورت گرفت ویک تن اربکی مرگبار زخمی گردید.