یک تانگ در سیدآباد نابود وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، یک تانگ اردوی اجیر درمنطقه هفت آسیاب ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ شکار ماین گردید. انفجار ساعت ۱۱ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، تانگ کاملا نابود گردید وتمامی سرنشیان آن کشته وزخمی شدند. همچنان ساعت ۱۲ ظهر امروز بر کاروان دشمن درمنطقه میان کدلک وشاتر نیز حمله صورت گرفت که دراثران، […]

به اساس خبر، یک تانگ اردوی اجیر درمنطقه هفت آسیاب ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ شکار ماین گردید.

انفجار ساعت ۱۱ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، تانگ کاملا نابود گردید وتمامی سرنشیان آن کشته وزخمی شدند.

همچنان ساعت ۱۲ ظهر امروز بر کاروان دشمن درمنطقه میان کدلک وشاتر نیز حمله صورت گرفت که دراثران، که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه آمده است.