یک بیس مهم دشمن در غازی آباد مورد حمله قرارگفت ویک رینجر نابود گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر بیس مهم دشمن درمنطقه جلاله ولسوالی ده یک ولایت غزنی حمله کردند. حمله ساعت ۷ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گرید اما رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر بیس مهم دشمن درمنطقه جلاله ولسوالی ده یک ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۷ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گرید اما رقم آن به دست نه امده است.