گردهمای بزرگی در ولسوالی پشت زرغون ولایت هرات دایر گردید

گزارش های رسیده از ولایت هرات حاکی است که روز گذشته در تاریخ ۲۰۱۶/ ۸/ ۲۸  در منطقۀ خداج ولسوالی پشتون زرغون سمینار بزرگی دایر گردید که در آن بیش از ۶۰۰ تن از مردم عام، علمای کرام منطقه ، مسئولین جهادی و متنفذین قومی اشتراک نموده بودند و تعدادی از مجاهدین ولسوالی اوبه نیز […]

جلسهگزارش های رسیده از ولایت هرات حاکی است که روز گذشته در تاریخ ۲۰۱۶/ ۸/ ۲۸  در منطقۀ خداج ولسوالی پشتون زرغون سمینار بزرگی دایر گردید که در آن بیش از ۶۰۰ تن از مردم عام، علمای کرام منطقه ، مسئولین جهادی و متنفذین قومی اشتراک نموده بودند و تعدادی از مجاهدین ولسوالی اوبه نیز در این سمینار نیز حضور داشتند .

در این سمینار جناب مولوی فضل احمد، مولوی عبدالحق، مولوی عبدالحکیم صاحب، مولوی عبدالکریم و سپس مسئول دعوت و ارشاد جناب مولوی احمد شاه صاحب سخنان بسیار ارزشمندی ایراد نمودند .

در این سمینار اهداف امارت اسلامی نقطه به نقطه برای اشتراک کنندگان تشریح گردید و لائحه کمیسیون جلب و جذب نیز ماده ماده بخوانش گرفته شد و سپس تشریح گردید .

در این سمینار برای مردم گفته شد که امارت اسلامی می خواهد که تمام ملت با هم متفق شده و تمام افعال و اعمال ما مطابق شریعت باشد و قوانین شریعت الله سبحانه و تعالی در کشور حاکم شود و علمای  کرام رهبری جامعه را به دست بگیرند که به تعقیب آن چنان نسلی تربیه شود که به راه قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم گامزن شده و صورت وسیرت شان مطابق شریعت باشد و استقلال حقیقی کشور حاصل شده و مردم رنجدیدۀ ما در سایه بیرق شریعت اسلامی زندگی پر امن و آسایشی را داشته باشند.

در جریان این سمینار، در مورد فرضیت جهاد و اهمیت آن و در مورد اصلاح نیات ، احتیاط در مصرف بیت المال، اطاعت از اوامر اولوالامر و رفتار نیک با مردم سخنان بسیار ارزشمندی ایراد گردید .

مجاهدین در این گردهمایی از علمای کرام خواستند که در وظیفه رهنمایی مجاهدین و عموم مردم کوتاهی نکرده و تلاش کنند که مردم و مجاهدین را طبق دستورات شریعت رهنمایی نموده و در صورت بروز کدام اشتباه بطور حتم دست شان را بگیرند .

در پایان این سمینار برای کامیابی مجاهدین و امت اسلام دعای بسیار پرسوزی صورت گرفت و تمام مردم و متنفذین وعده همکاری کامل خویش را با مجاهدین اعلان نمودند .

در پایان این سمینار برای مرکز ولسوالی یک مجلس فقهی تشکیل شد که ریاست آن را جناب مولوی عبدالجلیل صاحب بعهده خواهند داشت و جناب مولوی عبدالناصر صاحب معاون ایشان خواهند بود .