کنر: ۸ تن پولیس اسیرشده در منوره رها وبه خانواده های شان فرستاده شدند

بر اساس خبر, ۸ تن پولیس اسیر شده در منطقه غشی پاس ولسوالی منوره ولایت کنر رها شدند وطبق هدایت امیر المومنین حفظه الله به خانه های شان فرستاده شدند. ‏۰۷‏/۰۷‏/۲۰۲۱

بر اساس خبر, ۸ تن پولیس اسیر شده در منطقه غشی پاس ولسوالی منوره ولایت کنر رها شدند وطبق هدایت امیر المومنین حفظه الله به خانه های شان فرستاده شدند.
‏۰۷‏/۰۷‏/۲۰۲۱