کنر: ۶ جنگجوی دشمن در چپه دره کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر جنگجویان دشمن ولسوالی چپه دره ولایت کنر حمله کردند. حمله دیشب درساحات کلیمو وخلقلام بر پوسته های شاهراه صورت گرفت که دراثران ۴ عسکر بشمول قومندان قطعه منتظره وقومندان تولی کشته و۲ تن دیگر زخمی شدند. ۲۰۲۱/۷/۳۱

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر جنگجویان دشمن ولسوالی چپه دره ولایت کنر حمله کردند.
حمله دیشب درساحات کلیمو وخلقلام بر پوسته های شاهراه صورت گرفت که دراثران ۴ عسکر بشمول قومندان قطعه منتظره وقومندان تولی کشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.
۲۰۲۱/۷/۳۱