کنر: ۴ عسکرمزدور در منوره کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قوای دشمن در منطقه ورسک ولسوالی منوره ولایت کنر حمله کردند. که دراثران ۲ عسکرکشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قوای دشمن در منطقه ورسک ولسوالی منوره ولایت کنر حمله کردند.

که دراثران ۲ عسکرکشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.