کنر: ۳ پوسته دشمن در نورگل مورد حمله قرارگرفتند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر ۳ پوسته عساکر اجیر درمنطقه پنجشیر ناو ولسوالی نورگل ولایت کنر حمله کردند حمله ساعت ۱۱ چاشت امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر ۳ پوسته عساکر اجیر درمنطقه پنجشیر ناو ولسوالی نورگل ولایت کنر حمله کردند

حمله ساعت ۱۱ چاشت امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.