کنر: ۳ پوسته دشمن در مروره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر ۳ پوسته ملیشه های اربکی درمنطقه بچی تری ولسوالی مروره ولایت کنر حمله کردند. حمله صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر ۳ پوسته ملیشه های اربکی درمنطقه بچی تری ولسوالی مروره ولایت کنر حمله کردند.

حمله صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.