کنر: ۳ پوسته دشمن در سرکانو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر ۳ پوسته دشمن درمنطقه (یرقانی، خنجر، نوآپاس) مربوطات ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۴ عصر دیروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکر مزدور مرگبارزخم براشت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر ۳ پوسته دشمن درمنطقه (یرقانی، خنجر، نوآپاس) مربوطات ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۴ عصر دیروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکر مزدور مرگبارزخم براشت.