کنر: ۲۳ عسکر اسیر شده در ناری به خانه های شان فرستاده شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ۲۳ عسکر اسیر شده را در ولسوالی ناری ولایت کنر به خانه های شان فرستادند. این عساکر که در جریان فتح یک قرارگاه مشهور بنام پاتک زنده دستگیر شده بودند طبق فرمان عفوه امیر المومنین حفظه الله آزاد وبه خانه های شان فرستاده شدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ۲۳ عسکر اسیر شده را در ولسوالی ناری ولایت کنر به خانه های شان فرستادند.
این عساکر که در جریان فتح یک قرارگاه مشهور بنام پاتک زنده دستگیر شده بودند طبق فرمان عفوه امیر المومنین حفظه الله آزاد وبه خانه های شان فرستاده شدند.