کنر: ۲ پوسته دشمن در سرکانو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر دو پوسته دشمن درمنطقه ناوی ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند حمله ساعت ۵ عصر امروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر دو پوسته دشمن درمنطقه ناوی ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند

حمله ساعت ۵ عصر امروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.