کنر: ۲ تن پولیس در سرکانو کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پولیس پیاده درنزدیک پوسته سنگر فدایی منطقه ناوه ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۷ شام دیروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پولیس پیاده درنزدیک پوسته سنگر فدایی منطقه ناوه ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۷ شام دیروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.