کنر: ۱۵ عسکر با ۳۰ میل سلاح در ناری با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, عساکر آن ۲ پوسته دشمن که در مربوطات ولسوالی ناری ولایت کنر درمحاصره شدید مجاهدین قرا داشتند, دیروز با همه سلاح وتجهیزات شان به مجاهدین پیوستند. این عساکرساعت ۱۰ بجه دیشب دست از مقاومت برداشتند وناتوانایی شان را درک کرده وبا ۳۰ میل سلاح ومقادیر زیاد مهمات وتجهیزات به مجاهدین تسلیم شدند.

بر اساس خبر, عساکر آن ۲ پوسته دشمن که در مربوطات ولسوالی ناری ولایت کنر درمحاصره شدید مجاهدین قرا داشتند, دیروز با همه سلاح وتجهیزات شان به مجاهدین پیوستند.
این عساکرساعت ۱۰ بجه دیشب دست از مقاومت برداشتند وناتوانایی شان را درک کرده وبا ۳۰ میل سلاح ومقادیر زیاد مهمات وتجهیزات به مجاهدین تسلیم شدند.