کنر: ۱۰ عسکر سپیشل فورس در ناری کشته وشمار زیادی دیگر زخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” با عساکر سپیشل فورس اداره مزدور درمنطقه غازیان گت ولسوالی ناری ولایت کنر وارد نبرد شدیدی شدند. نبرد ساعت ۹ بجه دیشب هنگام صورت گرفت که عساکر متذکره بوسیله هلیکوپتر ها پیاده شدند وبا کمین های مجاهدین روبرو گشتند. خبرمی گوید که مجاهدین قبلا […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” با عساکر سپیشل فورس اداره مزدور درمنطقه غازیان گت ولسوالی ناری ولایت کنر وارد نبرد شدیدی شدند.

نبرد ساعت ۹ بجه دیشب هنگام صورت گرفت که عساکر متذکره بوسیله هلیکوپتر ها پیاده شدند وبا کمین های مجاهدین روبرو گشتند.

خبرمی گوید که مجاهدین قبلا از چنین پلان دشمن اطلاع داشتند ووارد کمین بودند.

دشمن شکستخورده میخواست با دشمن مجاهدین چاپه بیندازند وازسوی دیگر راه مسدود شده که مدت زیادی است توسط مجاهدین مسدود میباشد، نیز باز نمایند.

به اساس معلومات، درجریان نبرد ۱۰ عسکر سپیشل فورس جابجا کشته وشمار زیادی دیگر زخمی شدند ومتباقی شرمنده پای به فرار نهادند.

ویک تن ازمجاهدین نیز در جریان زدوخورد به شهادت رسیده اند.