کنر: یک گزمه دشمن در چپه دره مورد حمله قرار گرفت

  به اساس خبر مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه اردوی اجیر درمنطقه سوری گلسلک ولسوالی چپه دره ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۱۰ چاشت امروزصورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

 

به اساس خبر مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه اردوی اجیر درمنطقه سوری گلسلک ولسوالی چپه دره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروزصورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.