کنر: یک پوسته پولیس در دانگام مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر پوسته امیر پاچا ولسوالی دانگام ولایت کنر حمله کردند حمله ساعت شام دیروز صورت گرفت که دراثران،به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم  آن به دست نه امده است. خبرمیگوید که عساکردشمن بعد از حمله منازل مسکونی را تحت آتش توپخانه قرار دادند […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر پوسته امیر پاچا ولسوالی دانگام ولایت کنر حمله کردند

حمله ساعت شام دیروز صورت گرفت که دراثران،به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم  آن به دست نه امده است.

خبرمیگوید که عساکردشمن بعد از حمله منازل مسکونی را تحت آتش توپخانه قرار دادند وبه مردم خسارات هنگفت مالی وجانی وارد گردیده اما دقیقا رقم ان گذارش داده نشده است.