کنر: یک پوسته دشمن در چپه دره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته به اصطلاح پولیس نظم عامه درمنطقه اورمور ولسوالی چپه دره ولایت کنر حمله کردند حمله ساعت ۹ صبح امروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته به اصطلاح پولیس نظم عامه درمنطقه اورمور ولسوالی چپه دره ولایت کنر حمله کردند

حمله ساعت ۹ صبح امروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.