کنر: یک پوسته دشمن در ناری مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک پوسته ملیشه های اربکی درمنطقه شیرگل ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۱۲ ظهر دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک پوسته ملیشه های اربکی درمنطقه شیرگل ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۱۲ ظهر دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.