کنر: یک پوسته دشمن در سرکانو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک پوسته دشمن درمنطقه قریه خونه ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۶ شام امروز صورت گرفت اما در مورد تلفات دشمن معلومات به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک پوسته دشمن درمنطقه قریه خونه ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۶ شام امروز صورت گرفت اما در مورد تلفات دشمن معلومات به دست نه امده است.