کنر: یک پوسته دشمن در دانگام مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر پوسهت امیر پاچا درمربوطات ولسوالی دانگام ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر پوسهت امیر پاچا درمربوطات ولسوالی دانگام ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.