کنر: یک پوسته دشمن در اسمار مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته دشمن( زیارت) درمربوطات ولسوالی اسمار ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۱۰ چاشت امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته دشمن( زیارت) درمربوطات ولسوالی اسمار ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.