کنر: یک پوسته اربکی ها در مروره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر یک پوسته ملیشه های اربکی درمنطقه بچی ولسوالی مروره ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۹ صبح دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر یک پوسته ملیشه های اربکی درمنطقه بچی ولسوالی مروره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۹ صبح دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.