کنر: یک مرکز دشمن در دانگام مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک مرکز (کندک) عساکردشمن درمنطقه سیند ولسوالی دانگام ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک مرکز (کندک) عساکردشمن درمنطقه سیند ولسوالی دانگام ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.