کنر: یک عسکر مزدور در چپه دره با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک عسکر بنام حزب الله فرزند عبدالسلام باشنده قریه نیگاه  دیروز در ولسوالی چپه دره ولایت کنر با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد. عسکرمتذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز […]

بر اساس خبر، یک عسکر بنام حزب الله فرزند عبدالسلام باشنده قریه نیگاه  دیروز در ولسوالی چپه دره ولایت کنر با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد.

عسکرمتذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.

۲۰۲۰/۱۱/۱۵