کنر: یک عسکر مزدور در اسعدآباد کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کندک دشمن درمنطقه شگی مربوطات اسعدآباد مرکز ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۳ بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثرآن، یک عسکر مزدور کشته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کندک دشمن درمنطقه شگی مربوطات اسعدآباد مرکز ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۳ بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثرآن، یک عسکر مزدور کشته شد.