کنر: یک رینجر عساکر مزدور در مانوگی نابود گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر عساکر دشمن درمنطقه مناگی ولسوالی مانوگی ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۱۲ ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، یک عراده رینجرد شمن نابود گردید وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر عساکر دشمن درمنطقه مناگی ولسوالی مانوگی ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۱۲ ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، یک عراده رینجرد شمن نابود گردید وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند.