کنر: یک رینجر در وته پور نابود وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، یک تانگ اردوی اجیر درمنطقه مناگی ولسوالی وته پور ولایت ولایت کنر شکار ماین گردید. انفجار ساعت ۲ بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران رینجر نابود گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، یک تانگ اردوی اجیر درمنطقه مناگی ولسوالی وته پور ولایت ولایت کنر شکار ماین گردید.

انفجار ساعت ۲ بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران رینجر نابود گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.