کنر: یک رینجر در نرنگ نابود وتمامی سر نشینان آن کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم برینجر اردوی مزدور درمنطقه چناری ولسوالی نرنگ ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۴ عصر امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر نابود گردید اما دقیقا رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم برینجر اردوی مزدور درمنطقه چناری ولسوالی نرنگ ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۴ عصر امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر نابود گردید اما دقیقا رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.