کنر: یک تانگ در اسمار نابود وشمار زیاد عسکر دشمن کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کاروان دشمن  درمنطقه دب خول ولسوالی اسمار ولایت کنر حمله کردند حمله ساعت ۷ شام دیروز صورت گرفت . خبرمیگوید که کاروان دشمن از ساعت ۴ عصر دیروز بدینسو تحت محاصره شدید مجاهدین قرار دارد ودرجریان حمله یک تانگ دشمن مورد اصابت قرارگرفت […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کاروان دشمن  درمنطقه دب خول ولسوالی اسمار ولایت کنر حمله کردند

حمله ساعت ۷ شام دیروز صورت گرفت .

خبرمیگوید که کاروان دشمن از ساعت ۴ عصر دیروز بدینسو تحت محاصره شدید مجاهدین قرار دارد ودرجریان حمله یک تانگ دشمن مورد اصابت قرارگرفت وکاملا نابود گردید ویک عسکر دران کشته وشمار دیگرزخمی شدند.