کنر: چندین پوسته دشمن در سرکانو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر ملیشه های پیاده اربکی درنزدیک پوسته مسلم آباد ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۴ عصر امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است. همچنان ساعت ۶ عصر امروز بر ۳ پوسته […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر ملیشه های پیاده اربکی درنزدیک پوسته مسلم آباد ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۴ عصر امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

همچنان ساعت ۶ عصر امروز بر ۳ پوسته دشمن درمنطقه ناوی (قریه خونه، فدایی سنگر، غوند سر) نیز حمله صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.