کنر: پولیس اداره مزدور در ناری مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر پولیس اداره مزدور درنزدیک پوسته شیرگل ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کردند حمله ساعت ۹ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس کشته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر پولیس اداره مزدور درنزدیک پوسته شیرگل ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کردند

حمله ساعت ۹ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس کشته شد.