کنر: ولسوالی ناری با تمام محلقات, 2 بیز و4 پوسته بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مرکز ولسوالی ناری ولایت کنر را با تمام محلقات, 2 بیز و4 پوسته امنیتی اش کاملا تصرف شدند. همچنان بزرگترین ومهم ترین بیز دشمن درسطح ولایت , بنام (بیز زروکس) از خوف حملات مجاهدین تخلیه وعساکر آن پای به فرار نهادند. وهمچنان بیز انچه گل صبح امروز دراین ولسوالی […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مرکز ولسوالی ناری ولایت کنر را با تمام محلقات, 2 بیز و4 پوسته امنیتی اش کاملا تصرف شدند.
همچنان بزرگترین ومهم ترین بیز دشمن درسطح ولایت , بنام (بیز زروکس) از خوف حملات مجاهدین تخلیه وعساکر آن پای به فرار نهادند.
وهمچنان بیز انچه گل صبح امروز دراین ولسوالی با 4 پوسته دفاعی اش نیز به تصرف مجاهدین درآمد وعساکر آن فرار نمودند.
قابل ذکر است که دراین بیز ها وپوسته دست کم 80 عسکر اداره مزدور با سلاح وتجهیزات ومهمات شان زنده دستگیر شدند.