کنر: نبرد بالای بیس و۶ پوسته دشمن در چپه دره جریان دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر بیس و۶ پوسته امنیتی دشمن(کره نل، برجی کانی، پایا، غوندی، سنییزیو، اسلام قلعه، سپین غر) درمنطقه گسلک ولسوالی چپه دره ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۸ صبح امروز آغاز گردید وتا هنوز به شدت ادامه دارد و به دشمن تلفات […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر بیس و۶ پوسته امنیتی دشمن(کره نل، برجی کانی، پایا، غوندی، سنییزیو، اسلام قلعه، سپین غر) درمنطقه گسلک ولسوالی چپه دره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۸ صبح امروز آغاز گردید وتا هنوز به شدت ادامه دارد و به دشمن تلفات وارد گردیده اما رقم ان به دست نه امده است.