کنر: مقر ولسوالی شیگل و۵ پوسته امنیتی آن مورد حمله قرار گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی شیگل ولایت کنر و۵ پوسته امنیتی آن حمله کردند. حمله ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی شیگل ولایت کنر و۵ پوسته امنیتی آن حمله کردند.

حمله ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.