کنر: مقر ولسوالی دانگام و۵ پوسته امنیتی آن مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی دانگام ولایت کنر و۵ پوسته دفاعی آن (دیره کوه، سیند، دوبند، امیرپاچا، بیداد)حمله کردند. حمله ساعت ۸ صبح امروز آغازگردید که هنوز به شدت ادامه دارد وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی دانگام ولایت کنر و۵ پوسته دفاعی آن (دیره کوه، سیند، دوبند، امیرپاچا، بیداد)حمله کردند.

حمله ساعت ۸ صبح امروز آغازگردید که هنوز به شدت ادامه دارد وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.