کنر: عساکر وپوسته های دشمن در نرنگ ومروره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر عساکر مزدور درمنطقه چناری ولسوالی نرنگ ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت یک ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده اس. همچنان  در منطقه کارکندو ولسوالی مروره نیز بر دو پوسته دشمن […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر عساکر مزدور درمنطقه چناری ولسوالی نرنگ ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت یک ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده اس.

همچنان  در منطقه کارکندو ولسوالی مروره نیز بر دو پوسته دشمن حمله صورت گرفت اما در مورد تلفات وارده دقیقا معلومات به دست نه امده است.