کنر: عساکر دشمن در نرنگ مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر تانگ های عساکر اجیر درمنطقه چناری ولسوالی نرنگ ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۹ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر تانگ های عساکر اجیر درمنطقه چناری ولسوالی نرنگ ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۹ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.