کنر: عساکردشمن درسرکانو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر عساکر پیاده پوسته منوکندو درمربوطات سرکانو ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۵ عصر دیروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکر مزدورکشته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر عساکر پیاده پوسته منوکندو درمربوطات سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۵ عصر دیروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکر مزدورکشته شد.