کنر: دشمن وحشی در نرنگ، ۲ تن ملکی را شهید و۳ منزل را منهدم ساختند

بر اساس خبر، عساکروحشی دشمن درمنطقه تپه صوفه دره بادیل  ولسوالی نرنگ ولایت کنر بالای خانه های مردم عامه چاپه زدند. این وحشت دیشب  انجام یافت که در جریان آن ۲ تن ملکی بی دفاع را بنام های زازی مولا ومولاخان  بی رحمانه شهید کردند و۳ منزل  افراد بی دفاع ملکی را بی رحمانه منهدم […]

بر اساس خبر، عساکروحشی دشمن درمنطقه تپه صوفه دره بادیل  ولسوالی نرنگ ولایت کنر بالای خانه های مردم عامه چاپه زدند.

این وحشت دیشب  انجام یافت که در جریان آن ۲ تن ملکی بی دفاع را بنام های زازی مولا ومولاخان  بی رحمانه شهید کردند و۳ منزل  افراد بی دفاع ملکی را بی رحمانه منهدم ساختند.

۲۰۲۰/۱۱/۳