کنر: درچندین حملات 2 عسکر اجیر کشته وزخمی شدند

براساس خبر، عصردیروز مجاهدین امارت اسلامی برپوسته دشمن بنام پوسته شگی دراسعدآباد مرکز ولایت کنر حمله کردند که درنیتجه آن, یک عسکر اجیر زخمی گردید. حوالی 8 صبح مجاهدین پوسته دشمن را درمنطقه اسوکندو ولسوالی شلتن مورد حمله قرار داند که دراثرآن , به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن دقیقا بدست نه آمده […]

براساس خبر، عصردیروز مجاهدین امارت اسلامی برپوسته دشمن بنام پوسته شگی دراسعدآباد مرکز ولایت کنر حمله کردند که درنیتجه آن, یک عسکر اجیر زخمی گردید.
حوالی 8 صبح مجاهدین پوسته دشمن را درمنطقه اسوکندو ولسوالی شلتن مورد حمله قرار داند که دراثرآن , به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن دقیقا بدست نه آمده است.
همچنان حوالی 10 بجه مجاهدین برپوسته پولیس اجیر درمنطقه غاخی پاس کندو مربوطات ولسوالی منوری حمله کردند که دراثرآن, یک تن پولیس اجیر کشته شد.