کنر: دراثر حمله بر بیس دشمن در اسمار، ۳ عسکرکشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر بیس عساکر مزدور درمربوطات ولسوالی اسمار ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۲ بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر بیس عساکر مزدور درمربوطات ولسوالی اسمار ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۲ بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.