کنر: دراثریک انفجار در ناری، ۲ تن اربکی کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، ماین درمنطقه نانگل ولسوالی ناری ولایت کنر ملیشه های اربکی را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۹ بجه دیشب هنگامی صورت گرفت که اربکی ها مخفیانه پرچم نصب شده امارت اسلامی را پائین مینمودند که درنتیجه آن، یک تن اربکی شریر عبدالروف کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، ماین درمنطقه نانگل ولسوالی ناری ولایت کنر ملیشه های اربکی را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۹ بجه دیشب هنگامی صورت گرفت که اربکی ها مخفیانه پرچم نصب شده امارت اسلامی را پائین مینمودند که درنتیجه آن، یک تن اربکی شریر عبدالروف کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.