کنر: دراثریک انفجار درناری، ۳ تن اربکی کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، ماین درمنطقه سوننگلی ولسوالی ناری ولایت کنر ملیشه های اربکی را هدف قرار داد انفجار ساعت ۱۱ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ تن اربکی بنام های نعیمم وفضل کشته ویک تن دیگر زخم بدراشت.

به اساس خبر، ماین درمنطقه سوننگلی ولسوالی ناری ولایت کنر ملیشه های اربکی را هدف قرار داد

انفجار ساعت ۱۱ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ تن اربکی بنام های نعیمم وفضل کشته ویک تن دیگر زخم بدراشت.